Mei Ajans Dijital ve Kreatif Reklam Ajansı

Kullanım Şartları

İNTERNET SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ
Bu web sayfasını kullanarak, meiajans.com web sayfası kullanım sözleşmesine taraf olabilecek ve
bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18
yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla
bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.
İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu
sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu
sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.
 
1. Sorumluluklar
a) Bu web sayfası üzerinde her tür kullanım ve tasarruf yetkisi meiajans.com’ye aittir.
b) meiajans.com, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut
her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı
tutar.
c) meiajans.com üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında
yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
d) Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak
kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde
bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını,
hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
e) Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde
genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı,
saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasadışı
faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde
oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür
hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple
yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma
hakkını saklı tutar.
f) meiajans.com’un üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi
sorumluluğundadır.
 
2. Kayıt İşlemleri ve Kullanıcılarının Sorumlulukları
2.1. Kayıt sırasında meiajans.com’a girdiğiniz veri, metin, fotoğraf, grafik vb.’den
oluşur.Bilgilerinizin sorumluluğu size aittir, biz bilgilerin online dağıtımında rol
oynarız.meiajans.com’ye veya diğer kullanıcılara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine
inanıldığı takdirde kullanıcı bilgilerinizi tamamen veya kısmen yayından kaldırabilir. Sitemize
bırakılan bilgileriniz diğer kullanıcıların kullanımına kısmen ya da tamamen açılabilir.
2.2. Kayıt Şartları:meiajans.com’ye kaydolmanız halinde kayıt formunu doldururken şahsınız ve
firmanız hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceğinizi, üye bilgilerinizi doğru ve güncel
tutacağınızı kabul etmiş olursunuz. meiajans.com bilgilerinizin eksik/yanlış olduğunu tespit
ederse kaydınızı silebilir. Eğer bir firmayı/kurumu temsilen üye oluyorsanız bu metin, temsil
ettiğiniz firma/kurumu bağlamaktadır.
2.3. meiajans.com’deki bilgileriniz ve sitenin çeşitli yerlerinde tanıtımını yaptığınız ürünlerin,
yayınladığınız mesajların, web sitenizde bulundurduğunuz bilgilerin, sahte, çalıntı olmaması,
üçüncü bir tarafın hiçbir tescil hakkı, teklif hakkı vb. haklarının çiğnememesi, yasalara aykırı
olmaması (tüketiciyi koruma, haksız rekabet yasası vb.), pornografi veya çıplaklık içermemesi
hiçbir virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği içermemesi ve site
üyelerine istenmeyen (spam) mailler gönderme amacıyla kullanmama ilkelerini kabul etmiş
sayılırsınız.
2.4. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme
ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, site ve
üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak
veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden firma
sorumlu tutulamaz.
2.5. Taraflar, arasında yapılan tüm anlaşmalarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Kullanılması Hakkında
Kanun uyarınca kişisel bilgilerinin kullanılmasına muvafakat eder.
 
3. Fikri Mülkiyet Hakları
3.1. meiajans.com’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem
gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen
ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi
veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir
hak vermez.
3.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz
ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak
kullanılamaz.
 
4. Gizli Bilgi
4.1. meiajans.com site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır.
Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi
gibiKullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’
olarak anılacaktır.
4.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri
kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim,
portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile
paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri
profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel
çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
4.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve
yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının
zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
 
5. Garanti Vermeme
İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ
OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU”
TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL
ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA
UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ,
KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. Kullanıcı, bu nedenle
meiajans.com’dan hiçbir zarar ve tazminat talebinde bulunamaz.
 
6. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı
geçerliliğini korumaya devam eder.
 
7. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler
meiajans.com dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya
tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden
yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
 
8. Tebligat
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, meiajans.com’nin bilinen eposta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı,
üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde
yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını
kabul eder.
 
9. Delil Sözleşmesi
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın
defter, kayıt ve belgeleri, e-posta, site içerisindeki mesajlaşma, SMS ve bilgisayar kayıtları ve faks
kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı
bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
 
10. Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın
çözümünde Bursa Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Kullanım Şartları